Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest ‘’Bilbaro’’ Robert Bil z siedzibą w Trzcinna-Somin 1D, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Obowiązki informacyjne administratora

Jako Administrator mamy obowiązek poinformowania o wszystkich aspektach przetwarzania dotyczących danych osobowych: 

- w jakim celu, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane; 

- komu udostępniane lub przekazywane do przetwarzania są dane; 

- jak skontaktować się w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych; 

- czy przekazujemy te dane do państw trzecich;

- jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych

Jak można się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod.bilbaro@wp.pl  stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Oprócz tego, kontakt możliwy jest za pośrednictwem:

- adresu mailowego: biuro@bilbaro.pl

- adresu pocztowego: ‘’Bilbaro’’ Robert Bil z siedzibą w Trzcinna-Somin 1D, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Jak pozyskaliśmy dane?

Dane kontrahentów, a także osób ich reprezentujących, osób kontaktowych, zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł informacyjnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i przepisami w zakresie ochrony danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie kontaktu z przedstawicielami handlowymi, dostawy przesyłek lub nadania korespondencji. Wszystkie inne cele przetwarzania danych mają związek z celem głównym. Wszystkie dane przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

Informujemy, że dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane; przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Komu udostępniamy dane?

Dane mogą być udostępniane lub przekazywane do przetwarzania:

 - naszym pracownikom i współpracownikom, w celu kontaktu w sprawie zamówień, dostaw i reklamacji 

- przewoźnikom i operatorom pocztowym, w celu dostawy przesyłek (wymagane podanie danych osoby kontaktowej) oraz nadawania korespondencji

- organom administracji państwowej, w związku z obowiązkami prawnymi, 

- firmom windykacyjnym, kancelariom prawniczym, sądom i innym podmiotom w związku z dochodzeniem roszczeń. 

 

 

 

Jak długo przetwarzamy dane? 

Dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Dane mogą być przetwarzane dłużej, jeśli obowiązek prawny, np. prawo podatkowe nakazuje przechowywanie tych danych przez oznaczony w przepisach okres lub gdy niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo dane stanowią dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych? 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: 

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO, 

- prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych); 

- prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych 

- z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;

- prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO. 

Informujemy, że nie przekazujemy danych do państw trzecich.

szybki kontakt

Szanowni Państwo

Sklep otwarty:

Pon-Pt 8:00-16:00

Zamówienia, dział techniczny: 511-490-509

Biuro: 506-104-652

Fotowoltaika: 506-099-965

Zamówienia można również składać drogą mailową:

biuro@bilbaro.pl lub bilbaro@konto.pl 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl